Hoe ik werk

Als je een vraag hebt kun je me bellen of mailen. Dan bespreken we je vraag en kijken we samen of ik je in mijn praktijk verder kan helpen. Als dit zo is dan maken we een afspraak voor een intake-gesprek.

Ik werk op de volgende manier:

 1. Intakegesprek
  We bespreken wat er goed gaat, waar de moeilijkheden liggen, wat al geprobeerd is om deze moeilijkheden op te lossen, wat gewerkt heeft en wat niet, wat het karakter van je kind is en in welke situatie je kind opgroeit (gezin en school). In dit gesprek maken we samen een plan om uit te zoeken wat de oorzaak is van de leerproblemen. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. Ik voer het gesprek bij voorkeur met ouders en kind samen. Ik vind het belangrijk om zoveel mogelijk mét een kind te praten en niet over een kind.
 2. Onderzoek
  Ik breng het functioneren van je kind op emotioneel vlak en op het vlak van de informatieverwerking (intelligentie, taal, concentratie, geheugen, visueel-ruimtelijke vaardigheden) in kaart. Tijdens het onderzoek zijn de prestaties van belang maar meer nog de manier waarop het kind tot deze prestaties komt. Ik spreek ook de ouders over het verloop van de ontwikkeling van het kind. Daarnaast is het van belang om schoolinformatie op te vragen en zal ik eerdere onderzoeksgegevens gebruiken om tot een volledige beeldvorming te komen. Ook spreek ik graag andere hulpverleners die betrokken zijn bij jullie kind of gezin. Dit alles natuurlijk alleen als jullie daarmee akkoord gaan.
 3. Adviesgesprek
  Als het onderzoek klaar is bespreek ik mijn bevindingen eerst met de ouders. Je kunt zelf aangeven of je wilt dat je kind ook bij dit gesprek is. Is je kind niet bij dit gesprek dan spreken we af hoe we je kind erbij gaan betrekken. Vaak vinden ouders het prettig als ik samen met hen de uitslag met school bespreek. Ook dit behoort tot de mogelijkheden.

Na het adviesgesprek kan ik je nog verder begeleiden met:

 • Opvoedondersteuning
  In een aantal gesprekken geef ik je inzichten en handreikingen om de leerontwikkeling van je kind weer op gang te brengen.
 • Individuele begeleiding van je kind
  Ik ga met je kind in gesprek om het zelfvertrouwen weer op te bouwen en het leren weer op gang te brengen. Ik maak hierbij gebruik van verschillende leermethodes. Als het gaat om het verwerken van een nare gebeurtenis pas ik EMDR toe.

Hoeveel tijd kost het?

Elk onderzoek is maatwerk maar ik ben voorstander van kort en krachtig. Het onderzoek neemt naar schatting een week of 4 in beslag. De duur van de begeleiding hangt af van de intensiteit maar duurt doorgaans een maximaal een week of 8.

Dossier en privacy
Om de kwaliteit van de geboden hulp te waarborgen is er de beroepscode voor psychologen en de richtlijnen voor het voeren van een eigen praktijk van de LVVP. Er bestaan een aantal wetten waarmee je rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Je gegevens vallen onder de privacywet. Alle informatie die je psycholoog over jou heeft is vertrouwelijk. Ouders van jongeren vanaf 16 jaar worden alleen geïnformeerd als de jongere daar toestemming voor geeft. Zonder toestemming van de cliënt mag er geen informatie bij derden wordt opgevraagd of informatie aan derden wordt verstrekt.

Heb je een klacht?

Mocht de behandeling binnen mijn praktijk onverhoopt niet naar wens zijn dan kun je dit altijd bespreekbaar maken. Ik nodig je ook van harte uit dit te doen. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kun je je wenden tot de klachten- en geschillenregeling waar ik bij ben aangesloten.

Bij de behandeling van kinder- en jeugd maakt het uit of je de behandeling al dan niet zelf betaalt bij welke regeling je terecht kunt.

A) De behandeling wordt door de gemeente vergoed. Je klacht valt dan onder klachtenregeling in het kader van de Jeugdwet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de LVVP. Als je op de link klikt vind je er alle informatie over.

https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

B) Ouders betalen de behandeling zelf. Je klacht valt dan onder Wkkz-klachtenregeling (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Hiervoor ben ik aangesloten bij ZZP voor de Zorg. Als op de link klikt vind je er alle informatie over.

https://www.zorgvoorzzp.nl/wp-content/uploads/ZZP-klachtenregeling-1.pdf